Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreleri

Yıllık ücretli izin, çalışan her işçinin Anayasa tarafından güvence altına alınmış temel hakkıdır. Yıllık ücretli izin ile beraber işçiler, psikoloji ve fiziksel olarak dinlenebilmektedir. Yıllık ücretli izin süresi ve yıllık iznin kullandırılmasını, İş Kanunu düzenleme altına almıştır. İş Kanunu yaptığı bu düzenleme ile yıllık ücretli izin bakımından birtakım kurallar ve usuller getirmiştir. Özetle İşverenler, kanunun belirttiği şekilde izin kullandırmakla yükümlüdür. İşveren tarafından izin hakkı kullandırtılmadığı takdirde, alanında uzman bir Ankara iş hukuku avukatından destek almanızı tavsiye etmekteyiz.

İş Hukuku Benzer Yazılar: İş Kazası Tazminat Davası

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Nedir?

Yıllık ücretli izin hakkının elde edilmesinde ilk ve en temel koşul, iş yerinde en az 1 yıl süre ile aktif olarak çalışılması gerektiğidir. Bunun hukuki dayanağını ise 4857 sayılı İş Kanununun 53.maddesi oluşturmaktadır.

Yıllık ücretli izin

Fakat bu kural, uygulamada çok fazla esnetilmektedir. Şöyle ki; işverenler, işçilere bir diğer seneden mahpus edilmek koşulu ile ücretli izin verebilmektedirler. Bu şekilde bir durum için yasal zorunluluk aranmaz. Yalnızca işverenin inisiyatifindedir. Yıllık izin için gereken 1 yıl çalışma koşulu bakımından bir diğer husus ise; işçinin, işverene ait herhangi bir işyerinde çalışması yeterlidir. Aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışarak bu süre tamamlanırsa izin hakkı elde edilmiş olur.

Yine belirtmek gerekir ki yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi İK madde 53 uyarınca mümkün değildir. İşçi bu yönde olumlu bir beyanda bulunsa, hatta bunu belirten bir yazı kaleme alarak imzalasa dahi izin hakkı mevcudiyetini koruyacaktır. Hal böyle olunca izin hakkının kullandırıldığına dair ispat yükü de işverendedir. Kanun koyucu bu hüküm ile işçiyi, işveren karşısında korumayı amaçlamıştır.

İş Hukuku Benzer Yazılar: Fazla Çalışma Ücreti

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Ne Kadar?

Yıllık ücretli izin süreleri çalışanların kademeleri ne göre farklılık göstermektedir. Kademesel olarak işçilerin yıllık izin süreleri şu şekildedir;

  • 1-5 yıl arasında çalışan işçiler 14 gün,
  • 5-10 yıl arasında çalışan işçiler 20 gün,
  • 15 yıl ve üzeri çalışan işçilerin ise yıllık izin süreleri 26 günden az olamaz.

Bu hususların yanında yer altı madencilerinin yıllık izin süreleri bu belirtilen sürelere 4’er gün eklenmesi ile belirlenecektir. Bu sürelerin istisnasını ise 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlar oluşturmaktadır. Kanunun ilgili hükmü uyarınca bu kişilere verilecek yıllık izin, 20 günden az olamaz. Bu 20 günlük sürede, çalıştıkları işin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Yine son olarak belirtmek gerekir ki kanun kapsamında belirlenen bu süreler kesin değildir. İş sözleşmesinde daha uzun süreler kararlaştırılabilir ancak daha kısa süreler kararlaştırılamaz.

Daha Fazla Bilgi İçin Hukuki Danışmanlık Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.
Oy Ver!

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı