Yıllık İzin Süreleri

Yıllık izin hakkı ve yıllık izin süreleri, Anayasa ve İş Kanunu kapsamında düzenleme altına alınmıştır. İnsanlığın en doğal gereksinimi olan dinlenme hakkı, iş hayatının yoğun temposu karşısında özel olarak düzenlenme ihtiyacı hissettirmiştir. Yıllık izin hakkı çerçevesinde kanunda; Haftalık tatil, ulusal tatil, genel tatiller ve yıllık izin hususları düzenlenmiştir. Yazımızda ele alçağımız yıllık izin süreleri hususunda daha detaylı bilgi edinmek için alanında uzman bir iş hukuku avukatından destek almanızı tavsiye ederiz. İhbar tazminatı ile ilgili yazımızı okumak için tıklayın.

İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Nedir?

İşçiler, aynı işveren bünyesinde en az 1 yıl çalışmış olmakla yıllık ücretli izin hakkı elde edebilmektedirler. Ancak unutmamak gerekir ki işçinin, kampanya ya da mevsimlik işçi olmaması gerekir. Yıllık izin için gereken 1 yıllık çalışma süresine deneme süresi de dahil edilecektir. İşçiler iradi olarak yıllık izin haklarından vazgeçemezler. Talep etmeseler dahi yıllık izin hakları varlığını korumaktadır. Yıllık izin için ücret ödemesi İş Kanunu Madde 57’de düzenleme altına alınmıştır. Buna göre yıllık izin başlamadan önce işveren, izin süresindeki ücreti peşin olarak işçiye ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü ile ilgili yazımızı okumak için tıklayın.

Yıllık izin açısından işçinin 1 yıldır aynı işverenin bünyesinde çalışıyor olmasına değinmiştik. Bu sürenin başlangıcı, sözleşmenin taraflar arasında imzalandığı tarih değil işçinin aktif olarak işe başladığı tarih olacaktır. Yıllık izin hakkı hesaplanırken, iş yerinin devredilmesi ve işyerinin miras kalması gibi haller hesaba katılacaktır. Aynı şekilde aynı işverenin farklı iş yerlerinde çalışan işçinin yıllık izin ücreti hesaplanırken, çalıştığı süreler toplanacaktır. Bunun haricinde işçinin 1 yıllık çalışması içerisinde kesintiye uğrayan durumlar mevcuttur. Bu durumlar İş Kanunu madde 54/2’de açık bir şekilde düzenleme altına alınmıştır. Dolandırıcılık suçu ile ilgili yazımızı okumak için tıklayın.

Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılamayacak Haller Nelerdir?

Hayatın olağan akışı içerisinde işçilerin yıllık izinleri bazen hastalık gibi bazen de resmi/dini bayram gibi günlere denk gelmektedir. Bu gibi sebeplerin yıllık izin kapsamına dahil edilme hususu İş Kanunu Madde 56’da düzenlenmiştir. İşçinin 1 yıllık çalışma süresi içerisinde; hastalık, dinlenme ve diğer mücbir sebeplerle kullandığı ücretli yada ücretsiz izinler yıllık izin hesaplanırken mahpus edilmeyecektir. Bu durumun kaynağı, İş Kanunu madde 56/4’tür.

5/5 - (3 Oy)

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı