Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? 

Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2.maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen kısa çalışma ödeneği, sektörel ya da covid-19 pandemisi gibi bölgesel bir kriz sebebiyle zorlayıcı birtakım sorunların ortaya çıkması ile beraber işçilerin tam zamanlı olarak çalışamaması anlamına gelmektedir. Yine kanunda belirtildiği üzere çalışma ödeneğini kapsayan kısa çalışma, 3 ayı geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bu belirtilen süre içerisinde tam zamanlı olarak ya da hiçbir şekilde çalışamayan işçilere kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

İş Hukuku İle İlgili Yazı: Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar?

Kısa çalışma ödeneği ne kadar ödenir sorusunu cevaplarken birçok faktörü göz önüne almak gerekir. Buna göre işçinin çalışmadığı günler için alacağı ücretin belirlenmesinde, son 12 aylık prime göre kazandığı ücret dikkate alınacaktır. Bu ücretin günlük ücret bazında hesaplanması ile beraber bulunacak günlük brüt kazancın %60’ı işçiye çalışmadığı halde ödenecek ücret olacaktır. Örnekle açıklamak gerekirse günlük 100 TL brüt kazancı olan bir kişinin, çalışmadan alacağı ücret 60 TL’dir. Bu konuda alacaklarınız bulunuyorsa, alanında uzman bir Ankara iş hukuku avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Çalışma ödeneğinden yalnızca mavi yakalı işçiler yararlanmayacaktır. Bazı meslek gruplarının, günlük olarak kazandığı brüt ücret yüksek miktarlarda olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse yüksek yönetim kademesinde görev alan kişiler. Bu kişiler de İş Kanunu kapsamında işçi olarak değerlendirildiği için çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerdir. Ancak bir istisna bulunmaktadır. Buna göre brüt ücretleri çok yüksek olan kişiler, işsizlik fonunu yıpratmaması için bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. İlgili hüküm ise şu şekildedir; Günlük K. Çalışma ödeneği için ödenecek en yüksek miktar, 16 ve daha büyük yaştaki işçilere uygulanan asgari brüt ücretin %150’sini geçemez. Diğer bir anlatımla 2021 yılı çalışma ödeneği en az 1752 TL en fazla ise 4380 TL olacaktır.

İş Hukuku İle İlgili Yazı: Kıdem Tazminatı Hesaplanma

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplaması

Kısa çalışma ödeneğinin hesaplanması, yukarıda da açıklandığı üzere, işçinin son 12 ayda kazandığı ücret günlük olarak hesaplanacaktır. Günlük olarak elde ettiği brüt tutarın %60’ı işçiye çalışma ödeneği olarak ödenecektir.

İş Hukuku İle İlgili Yazı: Fazla Çalışma Ücreti

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi ilgili kanun hükmü uyarınca en fazla 3 ay olabilir. İşveren, işsizlik fonuna yalnızca 3 aylık ödeme talebi ile başvurabilecek, 3 ayı aşan süreler için işsizlik fonundan destek alamayacaktır. Fakat unutmamak gerekir ki bu belirtilen süre, Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecektir.

Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Hukuki Danışmanlık Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.
Oy Ver!

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı