İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi şuyu davası diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası, elbirliği ile mülkiyet ya da paylı mülkiyet kapsamında olan mevcut taşınırın ya da taşınmazın, izaleyi şuyu davası ile paylarının ferdi mülkiyetlere dönüşmesine olanak sağlayan bir davadır. İzaleyi şuyu davası, bütün ortaklar açısından ortak bir hüküm kuracak ve doğacak sonuç her birisi açısından aynı olacaktır. İzaleyi şuyu davası, diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davasında amaçlanan husus ise tarafların ferdi mülkiyet elde etmeleri ve ortaklıktan doğan uyuşmazlığın sona ermesidir.

Mahkeme, taleple bağlılık ilkesi uyarınca uyuşmazlık konusu olan mal, eğer bölünebilen bir şey ise bölünerek ortaklara payları oranında verilmesine eğer bölünemez bir şey ise açık arttırma ile satılarak elde edilen paranın paylaştırılmasına karar verecektir. Bu suretle tarafların arasında-ki uyuşmazlık nihai bir çözüme kavuşmuş olacaktır. Ancak unutmamak gerekir ki ortaklar, ortaklığın ne şekilde sona ereceğine dair bir anlaşmaya varabilirler. Bu anlaşmanın düzenlenmesinde, alanında uzman bir Ankara iş hukuku avukatından destek almanız, yaşamanız muhtemel bir hak kaybının yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açar?

İzaleyi şuyu davasını kimlerin açabileceği Türk Medeni Kanun 68. Madde’de düzenleme alanı bulmuştur.

izaleyi şuyu davası

İlgili madde hükmü uyarınca ortaklığın giderilmesi davasında davacı olan kişi ve kişiler, uyuşmazlık konusu malın ortaklarıdır. Davayı yalnızca birisi açabileceği gibi diğer paydaşların da topluca açması mümkündür.

Tazminat davası ile ilgili yazımıza gitmek için: İş Kazası Tazminat Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

İzaleyi şuyu davasının davalısı, uyuşmazlık konusu malın ortaklarından biri ya da birkaçı olabilir. Özetle açılacak bir ortaklığın giderilmesi davasında davayı açan kişiler de davanın açıldığı kişiler de uyuşmazlık konusu malın paydaşlarıdır. Bağımsız bir üçüncü kişiye izaleyi şuyu davasının açılması mümkün değildir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İzaleyi şuyu davasının açılacağı mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesidir. Davanın açılacağı yer mahkemesi ise uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Uyuşmazlık konusu bir taşınır ise davanın açılacağı yer açısından HMK madde 6 uyarınca belirtilen genel yetki kuralları devreye girecektir.

Satış Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

İzaleyi şuyu davasında satış sureti ile ortaklığın giderilmesi, TMK madde 699/3’te düzenlenmiştir. Madde uyarınca, uyuşmazlık konusu malın aynen taksim ile paylaştırılması olanaksız ise mahkeme, açık arttırma ile satılması ve elde edilen bedelin paydaşlara verilmesine karar verebilir. Açık arttırma, malın değerinin %50sinden başlatılacaktır. Açık arttırmaya katılmak için bir şart yoktur herkese açıktır. Eğer söz konusu mal bir taşınmaz ve üzerinde eklentiler bulunuyorsa (ağaç, ev, baraka) bunlar da satış bedeline dahil olacaktır. Bu eklentiler ortaklardan birisine ait ise bunun bedeli o ortağa ödenecektir.

Bu konuda daha fazla bilgiye ulaşmak için Hukuki Danışmanlık sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İzaleyi Şuyu Davası Kaç Liraya Mal Olur?

Genel olarak yapılacak dava masrafları ve avukatlık ücreti bakımından, 100.00 TL dava değerine çıkacak masraf 3.500 TL olacaktır.

İzale-i Şuyu Davası Ne kadar Sürer?

İzaleyi şuyu davası ortalama olarak 8 ay kadar sürmektedir.

Oy Ver!

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı