İşten Çıkarılan İşçinin Hakları

İşten çıkarılan işçinin hakları iş hukukunun temel aldığı bir sorudur. İşçilerin yaşadıkları hak kayıplarının başlıca sebebini de yine hakların tam olarak bilinmemesi oluşturmaktadır. Bu sebepler işten çıkarılan işçinin hakları dahil birçok konuda işçiler haklarının bilincine varmalıdır. Haklarını bilen işçilerin de hak kayıplarına maruz kalmaları, bu oranda azalacaktır. İşten çıkarılan işçinin hakları, iş sözleşmesinin tek tarafları olarak işveren tarafından feshedilmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. İşten çıkarılan işçinin haklarını ise İş Kanunu, net bir şekilde ortaya koymuştur. Ancak yalnızca bununla yetinilmeyip, alanında uzman bir Ankara iş hukuku avukatından destek alınması, birçok konuda işçinin yararına olacaktır.

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları

İşten çıkarılan işçinin hakları, işten haksız bir şekilde el çektirilmesi sonrası gündeme gelmektedir. Örnek verilecek olursa; işçi kendi iradesi dışında işten ayrıldıysa, iş sözleşmesinde karşılıklı olarak kararlaştırılan maddeleri ihlal etmediyse ve 1 yıllık çalışma süresi şartını karşıladıysa kıdem tazminatı hakkı gündeme gelecektir. Kıdem tazminatının hesaplanması da yine bu hak ile elde edilecek maddi karşılığın ortaya çıkmasında bize yardımcı olacaktır. Kıdem tazminatı haricinde ise işçinin hakları şu şekildedir; İhbar tazminatı, iş saatleri haricinde çalıştığı sürelere karşılık gelecek ücretler (fazla çalışma ücreti) , kullanmadığı yasal izinlere karşılık ücretler, ayrıca işten çıkartıldığı günün ücreti de işten çıkarılan işçinin hakları arasındadır.

İşten çıkarılan işçinin hakları yalnızca bu sayılanlardan ibaret değildir. Daha birçok farklı konuda işçileri kanun koruma altına almaktadır. İş Kanununun da nihai amacı işçinin haklarını korumaktır. Ancak buna karşılık işverenler, işçilerin kazanılmış haklarına ket vurabilmektedirler. Bunlardan birisi de işten çıkarılan işçiye, istifa dilekçesi imzalatılmak sureti ile iş çıkışının verilmesidir. Bu durumu yaşamamak için işçilerimizin çok dikkatli olması gerekir ve nereye imza attığına dikkat etmesi gerekir. Çünkü kişisel dikkatsizlik ve hataları, kanun koruma altına almamaktadır.

İlgili Yazımız: Yıllık Ücretli İzin Hakkı

İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2022

İşten çıkarılan işçinin bir diğer hakkı olan işsizlik maaşı, işçinin herhangi bir haklı sebebe dayandırılmadan işten çıkarılması sonucunda gündeme gelmektedir. İşsizlik maaşı ne kadar sorusunun ise net bir cevabı bulunmamakla birlikte, hesaplaması şu şekildedir; Kişinin ayrıldığı işten son aldığı maaş miktarına göre olacaktır. Bunun yanında işsizlik maaşına hak kazanılması için, kişinin son 3 yıldır sigorta primlerinin düzenli bir şekilde yatıyor olması ve haklı bir sebebe dayandırılmadan iş akdinin feshedilmesi gerekmektedir. Bu konuyu uzman bir Manisa avukata da danışarak netleştirebilirsiniz.

5/5 - (3 Oy)

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı