İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası tazminat, işçilerin kaza yaptıktan sonra işveren tarafından verilmesi gereken tazminatı ifade eder. İş kazası tazminat kapsamında işçinin gerek sakatlığı, gerek daha çalışamayacak olması ve uğradığı diğer maddi ve manevi zararları kapsamaktadır. İşçinin, iş kazası tazminatını isteme hakkının dayanağını ise iş kanunu oluşturmaktadır. İşçilerin kaza geçirdikten sonra bireysel olarak işverenden iş kazası tazminatını talep etme hakları bulunmaktadır. Ancak hak kayıplarının önüne geçilmesi adına, alanında uzman bir Ankara iş hukuku avukatından destek almanız sizlerin yararına olacaktır.

İş Kazasında Tazminat Nedir?

İş kazası tazminat davası açmak isteyen işçi, dilekçesi ile iş mahkemesine başvurarak yasal süreci başlatabileceği gibi Ankara iş hukuku avukatından hukuki destek alarak ve avukata vekaletini vererek bu süreci usul hukuku aykırılığı sebebiyle yavaşlatmadan devam ettirebilecektir. Tazminat davası kapsamında işverenden talep edilecek olan maddi ve manevi tazminatların miktarı, kazanın büyüklüğü ile orantılı olmaktadır. Ancak işçinin hakkı olan tazminat miktarını elde etmesinde, işçi avukatı olan ve bu alanda uzmanlaşmış bir avukattan destek almaları önem arz etmektedir.

İş Kazası Sayılan Kazalar Nelerdir?

İş kazası tazminat davası açmak için işçinin birtakım şartları karşılaması gerekmektedir. Bunların başında da iş kazasının, işçinin faal olarak çalıştığı iş yerinde gerçekleştirmesi gerekir. İşçinin tam kusurunun olmadığı tüm kazalar, kural olarak iş kazası sayılmakta ve tazminat konusu olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası ne kadar sürer sorusunun cevabı, dava sürecine ve kazanın boyutuna göre farklılık arz etmektedir. Örnek vermek gerekirse basit yaralanmalar ile sonuçlanan ve işverenin ise tazminat konusunda karşı argümanlar ile dava sürecini uzatmadığı bir somut olayda kısa bir dava süresi olurken, ölümlü iş kazasında bu süre uzamaktadır. Ancak mahkemenin, işçinin zararının boyutunu kesin olarak belirlemeden bir tazminata hükmetmesi, hak kayıplarını da beraberinde getirecektir.

İş Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

İşçi avukatından destek alarak açacağınız bir tazminat davasında, belirlenecek tazminat miktarında büyük farklar olacaktır. Bunun sebebine ise yukarıda değinmiştik. Hakim, kazadaki somut vakıaları ve tarafların bu kazadaki kusur oranlarını da dikkate alarak hakkaniyete uygun bir tazminat miktarı belirleyecektir. Tazminat miktarını belirlemekte hakime bir takdir yetkisi tanınmıştır. Bu nedenle somut olay ve dava sürecindeki tarafların ortaya koydukları deliller miktarın değişmesinde ana etkiye sahip olacaktır.

5/5 - (10 Oy)

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı