Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık, ciddi sonuçları olabilecek ciddi bir suçlamadır. Yalnızca Türkiye’nde, her yıl vergi gelirinin büyük bir kısmı dolandırıcılıktan kaynaklanmaktadır. Suç dolandırıcılığı, aldatma, hile, aldatma veya yanlış temsil içeren herhangi bir suçtur. Ayrıca herhangi bir komplo veya hırsızlık eylemini de içerebilir. Dolandırıcılık yapan bir kişi, yasa kapsamında ciddi sonuçlarla karşılaşacaktır, ancak yetkin bir dolandırıcılık avukatının yardımıyla bu sonuçlar hafifletilebilir.

Dolandırıcılık, birisi başka bir kişinin cehaletinden, yanlış bilgilendirilmiş dünya görüşünden, saf doğasından veya başka bir savunmasızlıktan yararlandığında gerçekleşir. “Şeytanın eylemi”, söylendiği gibi, genellikle sahtekarlıkta rol oynar. Günümüzün karmaşık, birbirine bağımlı ve değişen küresel ekonomisinde suçlular ilerlemek için yeni yollar bulmuşlardır. Yeni bilgi teknolojisinin ortaya çıkışı ve İnternet’in kolay erişilebilirliği, son yirmi yılda dolandırıcılığı katlanarak artırdı.

Dolandırıcılık birkaç ana kategoriye ayrılır. En yaygın tür olan sigorta dolandırıcılığı, genellikle sigorta şirketinden satıcıya poliçe satışları için bir tür geri tepme veya ödül içerir. Ankara gibi şehirlerde, tüm yanlış reklam iddiaları ve diğer şirketlerin yanlış reklamları için geçerli olan geniş tabanlı cezalar vardır. Bu durumlarda, dolandırıcılığın neden olduğu mali zarar, herhangi bir parasal kazançtan daha ağır basabilir. Menkul kıymet dolandırıcılığının cezaları ağır para cezaları ve hatta hapis cezası içerebilir.

İflas dolandırıcılığı, bir bankadan alınan paranın borçlu kişiye ödeme dışında herhangi bir şey yapmak için kullanıldığı herhangi bir suçla ilgilidir. Bunun bariz bir örneği, iflas ilan edilmiş bir kişidir. Hükümet, sahte hesapla ilgili olduğunu düşündüğü herhangi bir mülke el koyabilir. Bir finans kuruluşunu dolandırmanın cezaları, diğer dolandırıcılık türleri için verilen cezalarla mutlaka aynı olmak zorunda değildir. Her tür finansal işlem için cezalar varken, iflas dolandırıcılığı ve bir finans kuruluşuna yalan söylemenin cezaları çok farklıdır.

Bankaların dahil olduğu cezai dolandırıcılıklar, yasanın Dolandırıcılık Cezası bölümüne girer. Bu durumda dolandırıcılık, bir kredi birliği veya büyük bir şirket de dahil olmak üzere her türlü finansal kurumu içerebilir. Bir banka dolandırıcılığının cezası her zaman bir hisse senedi dolandırıcılığının cezasıyla aynı olmasa da, suçlamalar genellikle aynıdır. Ceza çok hafifse, kişinin finansal faaliyetlerine devam etmesine izin verilebilir, ancak özgürlüğünü kaybedebilir.

Yanlış reklam aynı zamanda ciddi bir mali suç türüdür. Bu suç, bir kişinin bir ürün veya hizmet hakkında tamamen gerçek dışı bir gerçeği söylemesi durumunda işlenir. Ekonomi son yıllarda çok istikrarsız olduğu için, müşterilere sağladıkları hizmetler hakkında gerçeği söylemeyen birçok işletme vakası oldu. Yanlış reklam, ağır para cezasına ve hatta hapis cezasına neden olabilir.

Bazen bir kişi, aslında bir suç işlememiş olsa bile, mali bir suç için denetimli serbestlik alabilir. Bunun nedeni, cezaya çarptırılan bir kişinin işlediği suçtan bazı dersler almış olması ve hayatta doğru yola dönmek istemesidir. Sanık, topluma geri döner ve yükümlülüklerini yerine getirirse, danışmanlık alarak cezasını azaltabilir. Bir mahkeme, işledikleri suç başkalarına nasıl davranabileceklerinin bir göstergesiyse, böyle bir kursun sanığa yararını düşünebilir.

Dolandırıcılık toplumumuzda büyük bir sorundur. Ülkenin karşı karşıya olduğu finansal kriz nedeniyle tüketicileri ve finansal kurumları korumanın yollarını bulmamız gerekiyor. Mali suç mağduru olduğunu kanıtlayabilen bir sanık, bunu cezada indirim veya hatta cezanın tamamında indirim almanın bir yolu olarak kullanabilir. Dolandırıcılık suçu ve cezası, adalet sisteminin önemli bir parçasıdır. Şüfa hakkı ile ilgili yazımıza gitmek için tıklayın.

Dolandırıcılık Suçunun Şartları

Dolandırıcılık yasaları son derece karmaşıktır ve ne tür suçların dolandırıcılığı içerdiği her zaman açık değildir. En yaygın dolandırıcılık türlerinden bazıları, posta dolandırıcılığı, yanlış reklamcılık, vergi dolandırıcılığı, varlık dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, sahte tutuklama veya kanun yaptırımının kötüye kullanılmasıdır. Örneğin, sahte çek veya nakit havale yapmak veya başka birinin kimliğine bürünmek gibi başka bir tür dolandırıcılık faaliyetinde bulunduysanız, bir suçla suçlanabilir ve ardından bir planın parçası olarak bir suçtan yargılanıp hüküm giyebilirsiniz. “Sahtekarlık” kelimesi genellikle, dürüst olmayan veya yasa dışı olan ve başka bir kişiyi veya şirketi dolandırmak için tasarlanmış kasıtlı bir aldatmaca anlamına gelir.

Kasım ayındaki dolandırıcılık davasının klasik bir örneği, bir şirketi temsil ederken bir iş defterine yanlış bilgiler yazan ve bu yanlış bilgiyi doğruymuş gibi sunan bir işadamıydı. Daha sonra şirketini Galler’deki mal piyasasından yararlanan bir dizi ticaret yaptı. Kasım ayında dolandırıcılık yapan diğerleriyle birlikte bu adam mahkum edildi ve toplam miktarı milyonlarca sterlin olan hatırı sayılır miktarda para cezasına çarptırıldı.

İnternet dolandırıcılığı aynı zamanda bir dolandırıcılık biçimi olarak kabul edilir, çünkü çevrimiçi olarak gerçekleşir ve genellikle bir tür parasal zarar içerir. Birçok kişi her zaman internet dolandırıcılığı yapar ve polis bu dolandırıcılıkları durdurmak ve insanları kimlik hırsızlığından korumak için sık sık devreye girmek zorundadır. Kimlik hırsızlığı, elbette, bazı insanların karşılaştığı çok gerçek bir başka sorundur ve bu, kişinin kredi notuna ve cüzdanına zarar verebilecek bir şeydir. “Dolandırıcılık suçunun şartları” başlığı altına girebilecek diğer dolandırıcılık eylemleri şunları içerir: ticari çekler veya makbuzlar düzenlemek, gelir veya varlıklar hakkında yalan söylemek, diğer kişilerin kişisel bilgilerini zimmete geçirmek veya kötüye kullanmak, büyük faturalar veya onlar için ödeme yapmadan harcama yapmak ve karşılıksız çek yazmak. Bu dolandırıcılık biçimlerinden herhangi biriyle suçlanıyorsanız, eylemleriniz ne kadar masum görünse de, temsil edilmeniz kesinlikle çok önemlidir. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili yazımıza gitmek için tıklayın.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Nitelikli dolandırıcılık, belirli teknik, sosyal, dini veya profesyonel araçların veya kamu tesislerinin silah olarak kullanılmasıdır. Örneğin, sanık, ofisini çalıntı mal veya para taşımak amacıyla araç olarak kullandığı için cezalandırılacaktır. Bu suç, suçluyu on yıldan fazla hapis cezasına çarptırabilecek bir suç olan bir suç olarak sınıflandırılır. Bu itibarla sanığın sadece dolandırıcılık suçu ile değil, aynı zamanda aleni yolsuzluk suçu ile de cezalandırılması gerekmektedir.

Nitelikli dolandırıcılığın neden bu kadar ciddiye alınması gerektiğini anlamak için bu suçun ülkemizin yasal uygulamalarını nasıl etkilediğini bilmek önemlidir. Burada sorulması gereken ilk soru, dolandırıcılık suçu ile kamu yolsuzluğu suçu arasındaki ayrım hakkındadır. Dolandırıcılık, bir başkasının zarar görmesine veya zarar görmesine neden olan bir eylemi ifade eder. Kamu yolsuzluğu ise, bir bireyin veya devlet kurumunun başka bir tarafa bir miktar zarar veya kazanç sağlayan ve hükümetin bir tür suistimal etmesine yol açan bir eylem veya uygulamasına atıfta bulunur. İkisi arasındaki fark, ilgili işlemin doğasında yatmaktadır: bir dolandırıcılık durumunda, bir miktar kayıp veya hasara yol açan bir şey yanlışlıkla yapılır; kamu yolsuzluğu durumunda, bir kişiye bir tür zarar veya kazanç sağlayan bir şey yapılır. İşçinin haklı nedenle feshi yazımıza gitmek için tıklayın.

Nitelikli dolandırıcılık suçu, sadece suçu işleyen kişi tarafından değil, suçun mağduru olabilecek herhangi bir kişi tarafından da cezalandırılmaktadır. Bir başkasının program yoluyla bir miktar para kazanması durumunda, o kişi gerçek dolandırıcılık suçuyla suçlanabilir. Ancak, para başka bir kaynaktan gelir ve öncekinin yaptığı bir şey karşılığında bir başkasına verilirse, parayı program aracılığıyla kazanan kişi kamu yolsuzluk suçuyla suçlanabilir. Hüküm giymiş bir kişi, hapis cezası ve para cezalarının yanı sıra diğer ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir.

5/5 - (7 Oy)

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı