İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesi belirsiz süreli nitelikteki olan iş akitlerinin ihbar süresine uyulmadan iş sözleşmesini usulsüz olarak feshedilmesi halinde, feshi gerçekleştiren tarafın  karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu, usulsüz feshin kanuni yaptırımı kabul edilen tazminattır. İHBAR TAZMİNATININ ŞARTLARI ve ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Belirsiz süreli bir iş sözleşmesinde İş Kanunu Madde 17’da tanımı yapılan bildirimli feshe aykırı olarak … Devamını oku…

Dolandırıcılık Suçu

dolandırıcılık suçu

Dolandırıcılık, ciddi sonuçları olabilecek ciddi bir suçlamadır. Yalnızca Türkiye’nde, her yıl vergi gelirinin büyük bir kısmı dolandırıcılıktan kaynaklanmaktadır. Suç dolandırıcılığı, aldatma, hile, aldatma veya yanlış temsil içeren herhangi bir suçtur. Ayrıca herhangi bir komplo veya hırsızlık eylemini de içerebilir. Dolandırıcılık yapan bir kişi, yasa kapsamında ciddi sonuçlarla karşılaşacaktır, ancak yetkin bir dolandırıcılık avukatının yardımıyla bu … Devamını oku…

Anlaşmalı Boşanma Davası

anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davaları 1 yıl ve daha fazla sürmüş olan evliliklerde eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı diğer hususlarda anlaşma sağladığı takdirde açılabilecektir. Dikkat edilmesi gerekir ki 1 yıldan kısa süreli evliliklerde eşler her ne kadar eşler tamamen anlaşma sağlasalar da anlaşmalı boşanma davası açamayacaklardır. Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için boşanma, velayet, nafaka ve maddi … Devamını oku…

İşçinin Haklı Nedenle Feshi Nedir?

işçinin haklı nedenle feshi

İş hukukuna göre iş akdi, sözleşmenin taraflarınca tek taraflı irade beyanıyla fesih edilebilir. İş Kanunun 24. Maddesinde işçinin haklı nedenle feshi düzenlemiştir.  Bu kanun maddesi uyarınca, sağlık sorunları, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları, zorlayıcı nedenlerin bulunması, işçinin haklı nedenle feshini gündeme getirecektir. İş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olması … Devamını oku…

Şüfa Hakkı Nedir

Şüfa Hakkı Nedir

Şufa hakkı, hak sahibine öncelikli olarak alım hakkı tanımaktadır. Bu şufa hakkı yani diğer adıyla önalım hakkı, paylı mülkiyete tabi taşınmazın pay sahiplerine tanınmış bir haktır. Şufa hakkının kullanımı için kanunda herhangi bir şart öngörülmemiştir. Şufa hakkı sahipleri, somut durum ortaya çıktığı anda, haklarını kullanabileceklerdir. Önalım Hakkı Ne Zaman Kullanılabilir? Önalım hakkının ortaya çıktığı durum, … Devamını oku…

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları 2021

İşten çıkarılan işçinin hakları

İşten çıkarılan işçinin hakları iş hukukunun temel aldığı bir sorudur. İşçilerin yaşadıkları hak kayıplarının başlıca sebebini de yine hakların tam olarak bilinmemesi oluşturmaktadır. Bu sebepler işten çıkarılan işçinin hakları dahil birçok konuda işçiler haklarının bilincine varmalıdır. Haklarını bilen işçilerin de hak kayıplarına maruz kalmaları, bu oranda azalacaktır. İşten çıkarılan işçinin hakları, iş sözleşmesinin tek tarafları … Devamını oku…

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesi nedir? Belli periyodik iş kontratı örneği nasıl olmalıdır? Makul müddetli iş mukavelesi feshi nasıl olur? Bu konularda kapsamlı bilgi edinmek için, alanında uzman bir Ankara iş hukuku avukatından destek almanızı tavsiye ederiz. İş ve çalışma alanlarında epeyce kıymetli olan muhakkak periyodik iş kontratı kavramı ile ilgili değerli olan birçok nokta vardır. … Devamını oku…

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? 

Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2.maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen kısa çalışma ödeneği, sektörel ya da covid-19 pandemisi gibi bölgesel bir kriz sebebiyle zorlayıcı birtakım sorunların ortaya çıkması ile beraber işçilerin tam zamanlı olarak çalışamaması anlamına gelmektedir. Yine kanunda belirtildiği üzere çalışma ödeneğini kapsayan kısa çalışma, 3 ayı geçmeyecek şekilde olmalıdır. Bu belirtilen süre … Devamını oku…

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreleri

Yıllık ücretli izin

Yıllık ücretli izin, çalışan her işçinin Anayasa tarafından güvence altına alınmış temel hakkıdır. Yıllık ücretli izin ile beraber işçiler, psikoloji ve fiziksel olarak dinlenebilmektedir. Yıllık ücretli izin süresi ve yıllık iznin kullandırılmasını, İş Kanunu düzenleme altına almıştır. İş Kanunu yaptığı bu düzenleme ile yıllık ücretli izin bakımından birtakım kurallar ve usuller getirmiştir. Özetle İşverenler, kanunun … Devamını oku…

Fazla Çalışma Ücreti Nedir?

Fazla çalışma ücreti

Fazla çalışma ücreti iş hayatında işçilerin sıklıkla karşılaştığı bir alacak türüdür. Fazla çalışma ücreti, yasal çalışma sürelerinin aşılması sonucunda normal çalışma süresine ödenecek ücretten daha fazla ücretin işçiye ödenmesi anlamı taşımaktadır. Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağını İş Kanunu oluşturmaktadır. İş kanunu kapsamında fazla çalışma, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşılmasını ifade etmektedir. Bu belirtilen 45 … Devamını oku…

Daha Detaylı Bilgi İçin Ziyaret Edin.